Jakich zawodów najbardziej brakuje na pracowniczym rynku.

Rozpocznę moją aktywność na tej stronie od zaprezentowania świeżego raportu "Kariery w Polsce" autorstwa Karoliny Zerbut.Ostatnio firmy mają naprawdę duże problemy ze znalezieniem dobrych ludzi na różne stanowiska, aktualnie ma taki problem prawie pięćdziesiąt procent firm z różnych branż. Jak się okazuje, tego typu sytuacja występuje dużej ilości gospodarek, zaś nasz kraj znajduje się sporo powyżej średniej w ogólnym zestawieniu. Będzie to skutkiem kilku powodów i z pewnością z takiej sytuacji cieszą się ludzie szukający zatrudnienia.Problemy z kompletowanie załogi zaczynają mieć firmy działające w różnych branżach, sytuacja tak naprawdę dotyczy kierowców i pracowników fizycznych z doświadczeniem, ale także inżynierów i specjalistów. Obecnie powiedzieć już wręcz można o kryzysie na całym świecie, gdyż zakres tego zjawiska zaczął osiągać mocno niepokojące rozmiary, w przeciągu ostatnich kilku lat znacznie się pogłębiając.Wbrew powszechnym opiniom, które stawiają pośród najbardziej poszukiwanych profesji specjalistów IT, to statystyki nieco inaczej wyglądają. Co prawda zatrudnienie porządnej osoby do działu IT bez przerwy nie jest łatwe, to w praktyce w całościowym zestawieniu zajmują oni dopiero ósmą pozycję. A najtrudniej już od paru lat jest zatrudnić doświadczonych pracowników fizycznych.Grupa ta jest jednak niezwykle duża i obejmuje wiele zawodów. W pierwszej kolejności poszukiwani są mechanicy, elektrycy i monterzy, dużym zainteresowaniem cieszą się także spawacze, stolarze oraz osoby mające uprawnienia na wózki widłowe. W każdej z tych branż bardzo ciężko jest ze znalezieniem zaangażowanej, kompetentnej osoby do pracy.Następną naprawdę mocno szukaną i ciężką do znalezienia grupą pracowników są kierowcy, głównie ciężarówek i autobusów, a potem inżynierowie oraz operatorzy maszyn. Miejsca kolejne przypadły w udziale usługowej i gastronomicznej branży - rozmaite restauracje i hotele także nie będą miały prosto jeśli zamierzają rozszerzyć zatrudnienie o rzetelne osoby na rozmaite stanowiska.Aktualnie bardzo często zobaczyć można w wielu branżach wręcz walkę o pracownika. Firmy jakie chcą zatrudnić nowych muszą zaproponować coraz to lepsze warunki, więc dotychczasowi pracodawcy również muszą podjąć odpowiednie działania, którymi w pierwszej kolejności są podwyżki wynagrodzeń.

Dyskusjel o publikacjach - gry na uczelnie, szkolenia integracyjne i konferencje HR

Witam - Aldona Chomicki. Piszę do Was z miejsca, w którym obecnie mieszkam: Sędziszów, województwo pomorskie. Od jdenastu lat zajmuję się badaniami i analizami w jednostce przygotowującej liczne symulacje dla handlowcow: http://www.grysymulacyjne.szczecin.pl. Jestem autorem szkolenia „trening głosu i mowy” oraz „optymalizowanie procesów produkcji ”. W weekendy natomiast wykładam na uczelni – moja alma mater to Wyższa Inżynierska Szkoła Przedsiębiorczości w likwidacji z siedzibą w Radomiu a opiekunem moich analiz badawczych jest - tu niespodzianka- Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie. Jednak ten blog to moje prywatne wpisy i nie zawsze będą zgodne z poglądami mojego pracodawcy, mimo że będę tutaj w konstruowaniu bloga korzystać z książek z firmowej biblioteczki, co od początku zaznaczam. Prawdę powiedziawszy wymyśliłam bloga, ponieważ przymierzę się, by tutaj zaprezentować publikacje, ktore są przedmiotem mojej pracy naukowej, ale sa również moją pozazawodową pasją. Bo jest mi żal się moimi materiałami nie pochwalić publicznie. Wahałam się z tym wszystkim od zimy, ale nareszcie i proszę bardzo…. Na początek lista tytułów: Finansowanie projektów zasilanych ze środków funduszy unijnych - rok ukazania sie na rynku: 2007 ;Cztery lata członkostwa Polski w UE - UKIE, Departament Analiz i Strategii, Warszawa 2008Podstawowe dokumenty Unii Europejskiej część I - praca jest wyborem dokumentów dotyczących podstaw prawnych Unii Europejskiej. Szczególny nacisk kładzie się na podstawy organizacji prezydencji. zawiera także regulaminy instytucji europejskich takie jak Parlament Europejski, Rady Europejskiej oraz Rady UE.Expose Ministrów Spraw Zagranicznych 1919-1939 - książka jest zbiorem wszystkich expose ministrów spraw zagranicznych w okresie II Rzeczpospolitej Polskiej od 1919 roku do 1939. Zawierały one podsumowanie oraz nowe koncepcje prowadzenia polityki zagranicznej przez II RP.Fundusze Europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki - W publikacji poruszono aktualną i ważną problematykę rozwoju polskiej gospodarki. Została opisana rola wiedzy i innowacyjności we współczesnej gospodarce. Zcharakteryzowano role partnerstwa publiczno-prywatnego w Unii Europejskiej. Opracowane zostały także zasady rozwoju innowacji i konkruencji regionalnej.Metodologia badań europejskich - praca dotyczy kwestii metodologii badań eurpejskich. egzemplifikuje kwestie badań nad polityką zagraniczną UE, ocenia kwestie badań nad przedsiębiorstwem regionalnym oraz opisuje zadania różnych dziedziń nauk nad badaniem Europy.Unia Europejska. Władza i wizja - termin ukazania sie na rynku: 2012Naszym celem jest przybliżenie szerokiemu gronu czytelników najciekawszych analiz i opinii dotyczących zagadnienia, podnoszonego w danym numerze pisma ;Planujemy ponadto przedruk najciekawszych tekstów o szczególnej doniosłości. Chcemy w ten sposób wypełnić lukę wynikającą z polskiej nieobecności w europejskiej debacie przez ostatnie dziesięciolecia. Pragniemy przedstawiać polskiemu czytelnikowi nie tłumaczone dotychczas artykuły, jakie z punktu widzenia toczącej się w Europie debaty politycznej nie straciły nic ze swojej aktualności. Będziemy ponadto publikować omówienia i recenzje najciekawszych wydanych ostatnio książek o tematyce europejskiej.Nowa Unia Gospodarcza przegląd natoliński 1(14)/2013 - „ Po wejściu Polski do Unii potrzeba pogłębionych badań i refleksji naukowej nad procesami integracji europejskiej będzie coraz większa. Chcielibyśmy służyć pomocą w tej dziedzinie ;Centrum Europejskie Natolin to miejsce, gdzie dzięki przygotowywaniu różnorodnych raportów, poświęconych choćby ocenie kosztów i korzyści z naszego przystąpienia do Unii Europejskiej, powstało forum debat z partnerami z Polski i innych krajów. Chcemy, ażeby efekty tej współpracy znalazły swoje odbicie na łamach „ Nowej Europy” . Pamiętając również o ożywionych dyskusjach toczonych na temat zintegrowanej Europy w przeszłości w Polsce i na emigracji, pragnęlibyśmy przywołać dzisiaj tamte najlepsze tradycje. „ Nowa Europa” ma być periodykiem naukowym poświęconym analizie i szerszej refleksji. Będziemy więc stronić od publicystyki i pobieżnego referowania zdarzeń. „ Nowa Europa” nie jest jednak adresowana wyłącznie do środowiska akademickiego. Mamy nadzieję, że zainteresuje również polityków, dziennikarzy, urzędników, studentów słowem wszystkich tych, którzy żywo interesują się integracją europejską i odczuwają potrzebę głębszego w nią wglądu.Rządzenie Europą. Dyskurs, urządzanie i integracja europejska - 2011Pomagam również w dziedzinie modeli motywacyjnych i motywowania kadr produkcyjnych. Od dziewięciu lat także zajmuję się projektowaniem gier team building i motywacyjno – inspiracyjnych oraz narzędzi menedżerskich. Ta strona poświęcona jest opracowanym przeze mnie symulacjom. Zapraszam do lektury. A na początek przedstawiam zwykle przeze mnie wykorzystywane wydawnictwa specjalistyczne – to z nich korzystam przy tworzeniu ćwiczeń i narzędzi szkoleniowych:- Kto jest kim. Typy osobowości dla menedżerów-Michal Čakrt- Rynkowy umysł-Michael Shermer- Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie-Marek Bryx- Trzy oznaki pracy, która nie daje szczęścia-Patrick Lencioni- Komunikacja pozawerbalna.Znaczenie mowy ciała w miejscu pracy-Carol Kinsey Goman- Totalny Model Sprzedaży-Artur Bartosiński- Szkoła liderów. Dwa lata w Harvard Business School-Philip Delves Broughton- Jak sprzedawać gdy nikt nie kupuje i jak sprzedawać więcej kiedy już zaczną-Dave Lakhani- kierowanie projektem. Co dobry szef projektu wie, robi i mówi-Rob Armstrong, Stephen Barker- Prawa sukcesu według Napoleona Hilla. Zasady potęgi osobistej-Napoleon Hill